logo
coaching

Coaching

Mijn algemene visie op coaching is: de mens in beweging kan leren van elke stap die hij zet. Mensen leren leren, daar kan een coach een bijdrage in leveren. Coachen is mensenwerk.

De essentie van het coachtraject is de ander zijn eigen antwoorden te laten vinden. Voor mij betekent dat niet de leraar zijn, niet de adviseur, wellicht de gids die de landkaart aanreikt of de verrekijker.

Coaching is een krachtig instrument wat op de juiste manier ingezet, de betrokkenen (weer) toekomstgericht maakt. De aangereikte middelen en methoden geven de gecoachte de ruimte terug te blikken, zich te bezinnen en zich verder te ontwikkelen. Vaak vindt er tijdens of na afloop van het coach-traject een transformatie plaats. Een transformatie waarbij 'oude' waarden en normen opnieuw afgewogen en gerangschikt worden. Als coach ben je een klankbord, een spiegel voor de gecoachte. De coach is neutraal en stelt zich terughoudend op. Is een facilitator.
bekijk het bijzondere optreden van de coach